Zásady vrácení zboží a peněz

Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží a peněz
 

1. Kdy můžete od smlouvy odstoupit

Při nákupu přes internetový obchod máte dle občanského zákoníku jako spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit do 14. kalendářních dnů od převzetí zásilky. Ovšem s dodržením podmínky, že zboží bude vráceno v původním stavu, s původními obaly a nesmí jevit známky opotřebení a používání. 

Právo odstoupit od smlouvy však není dáno v případech dle § 1837 občanského zákoníku, tzn. zejména v případě, pokud se jedná o dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele.  

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu spolu se zbožím nebo na e-mail a neprodleně poté nám zaslat zboží na naši doručovací adresu. 

Pro odstoupení od smlouvy lze využít náš formulář, který Vám byl zaslán s objednávkou 

2. Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

Zboží jste povinni nám vrátit nejpozději do 14. dnů od odstoupení od smlouvy na adresu našeho sídla. 

Zboží nezasílejte na dobírku, nejsme povinni ho takto převzít.

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

  • kopii faktury nebo jiný doklad prokazující koupi zboží
  • písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (vzorový formulář) 

3. Kdy dostanete zpět své peníze

Veškeré přijaté peněžní prostředky Vám vrátíme co nejdříve, ale nejpozději do 10. dnů od převzetí Vámi vráceného zboží. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit Vám peníze dříve, než nám zboží doručíte.

Peníze Vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali, pokud v protokolu o odstoupení od smlouvy neuvedete způsob jiný.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu si hradí sám nakupující.  

4. Co když bylo vrácené zboží poškozené

Pokud zjistíme, že Vámi vrácené zboží je rozbité či nějak poškozené, odpovídáte nám za toto snížením hodnoty zboží. O tom by jsme Vás neprodleně po zjištění jakéhokoliv poškození informovali a to písemnou formou na Váš e-mail. 

Formular Pro Uplatneni Reklamace

Formular Pro Odstoupeni Od Smlouvy

Sýrové království na Firmy.cz